Diensten

Wij geven advies in staal- hout- en betonconstructies, waarbij in samenspraak met de opdrachtgever, aannemers of architect tot een optimaal constructief ontwerp gekomen wordt. In hoofdzaak worden statische constructieberekeningen gemaakt voor de woningbouw en de utiliteitsbouw. Zowel voor nieuwbouw als voor grote of kleine verbouwingen kunt u bij ons terecht.

Controle op samenhang:

Afhankelijk van de opdracht aan ons bedrijf kunnen ook alle aanvullende constructieve detailberekeningen en -tekeningen van derden worden gecontroleerd om zo de samenhang van de constructie te garanderen. Hierbij moet u denken aan aanvullende berekeningen en -tekeningen van leveranciers of producenten. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld prefab betonvloeren, prefab kapconstructies maar ook werktekeningen van de staalleverancier. Deze bouwonderdelen worden veelal tijdens het bouwproces door de aannemer besteld. Deze detailberekeningen en –tekeningen moeten veelal nog met goedkeuring van de “hoofdconstructeur” bij de desbetreffende gemeente ter controle worden ingediend.


Aanvullende diensten:

Naast het schriftelijk advieswerk zijn wij ook gespecialiseerd bouwcontroles en inspecties op de bouwplaats, tijdens de bouwfase tot en met de oplevering van een project.Hierbij kunt u denken aan:

- controle van het heiwerk;
- controle van de bodemgesteldheid middels handsonderingen;
- wapeningscontrole van (in het werk) te storten gewapende betonconstructies;
- algemene periodieke inspecties tijdens de bouw om kwaliteit te garanderen;


Opdrachtgevers:

- Aannemingsbedrijven
- Woningbouwverenigingen
- Architecten en tekenbureaus
- Gemeenten
- Particulieren

© NVS Constructie Advies